Główne zastosowania

  • demineralizacja - przemysł

Zalety

  • wydajna regeneracja
  • uziarnienie jednorodne

Zgodność z regulacjami

  • Certyfikowany zgodnie ze standardami WQA to NSF/ANSI-61

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu II
Forma jonowa forma Cl-
całkowita pojemność 1.3 val/L (28.4 Kg/ft132) (forma Cl-)
zawartość wilgoci 45 - 51 % (forma Cl-)
główna średnica 570 ± 50 µm
współczynnik jednorodności 1.1 - 1.2
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 20 %
ciężar właściwy 1.08
ciężar nasypowy (średnio) 670 - 690 g/L (41.9 - 43.1 lb/ft132)
limit temperatury 85 °C (185.0 °F) (forma Cl-)
limit temperatury 35 °C (95.0 °F) (forma OH- )