Główne zastosowania

  • demineralizacja

Zalety

  • uziarnienie jednorodne

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne trzeciorzędowa amina
Forma jonowa forma wolnej zasady
całkowita pojemność 1.5 val/L (32.8 Kg/ft132) (forma wolnej zasady)
SBC 12 - 20 %
zawartość wilgoci 51 - 58 % (forma Cl-)
główna średnica 570 ± 50 µm
współczynnik jednorodności 1.1 - 1.2
Pęcznienie odwracalne, FB → Cl- (max.) 25 %
ciężar właściwy 1.04
ciężar nasypowy (średnio) 625 - 645 g/L (39.1 - 40.3 lb/ft132)
limit temperatury 100 °C (212.0 °F) (forma Cl-)
limit temperatury 60 °C (140.0 °F) (forma wolnej zasady)