Overview

Główne zastosowania

  • chromatografia - cukry

Dostępność opakowań

  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³
  • Zbornik (tylko Ameryka Pn.)

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas sulfonowy
Forma jonowa Ca++
całkowita pojemność (min.) 2.05 val/L (44.8 Kg/ft132) (forma Na+)
zawartość wilgoci 42 - 46 % (forma Na+)
zawartość wilgoci 48 - 53 % (forma H+)
główna średnica 220 ± 10 µm
współczynnik jednorodności (max.) 1.1
konwersja (min.) 98 %
ciężar właściwy 1.28
ciężar nasypowy (średnio) 810 - 840 g/L (50.6 - 52.5 lb/ft132)
limit temperatury 120 °C (248.0 °F) (forma H+)