Overview

Główne zastosowania

  • chromatografia - cukry

Dostępność opakowań

  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³
  • Zbornik (tylko Ameryka Pn.)

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas sulfonowy
Forma jonowa forma Na+
całkowita pojemność (min.) 2.0 val/L (43.7 Kg/ft132) (forma Na+)
zawartość wilgoci 44 - 48 % (forma Na+)
zawartość wilgoci 51 - 55 % (forma H+)
główna średnica 250 ± 25 µm
współczynnik jednorodności (max.) 1.4
ciężar właściwy 1.28
ciężar nasypowy (średnio) 770 - 805 g/L (48.1 - 50.3 lb/ft132)
limit temperatury 120 °C (248.0 °F) (forma H+)
limit temperatury 140 °C (284.0 °F) (forma Na+)