Główne zastosowania

  • usuwanie galu z procesu Bayera
  • usuwanie galu

Zalety

  • wysoka selektywność

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

* niezlecane używanie kwasów mineralnych o wysokim stężeniu

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru poliakrylowy
Wygląd kuliste ziarna
Forma jonowa wolna zasada
całkowita pojemność (min.) 1.1 val/L (24.0 Kg/ft132) (forma wolnej zasady)
zawartość wilgoci 45 - 55 % (forma wolnej zasady)
< 300 µm (max.) 5 %
zakres wielkości ziaren 300 - 600 µm
współczynnik jednorodności (max.) 1.4
Pęcznienie odwracalne, FB → Cl- (max.) 10 %
ciężar właściwy 1.2
ciężar nasypowy (średnio) 690 - 750 g/L (43.1 - 46.9 lb/ft132)