Overview

Główne zastosowania

  • usuwanie rtęci
  • odzysk metali szlachetnych
  • odzysk złota

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne tiomocznik
całkowita pojemność (min.) 1 val/L (21.8 Kg/ft132)
zawartość wilgoci 50 - 56 %
zakres wielkości ziaren 300 - 1200 µm
< 300 µm (max.) 1 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.7
ciężar właściwy 1.12
ciężar nasypowy (średnio) 690 - 730 g/L (43.1 - 45.6 lb/ft132)
limit temperatury 100 °C (212.0 °F)