Główne zastosowania

  • retardacja kwasu

Zalety

  • Doskonała odporność na szoki osmotyczne
  • Doskonała odporność na szoki termiczne

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³
  • Zbornik (tylko Ameryka Pn.)

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu I
Forma jonowa forma Cl-
całkowita pojemność 1.3 val/L (28.4 Kg/ft132) (forma Cl-)
zawartość wilgoci 48 - 57 %
główna średnica 225 ± 75 µm
zakres wielkości ziaren 150 - 300 µm
< 150 µm (max.) 15 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.4
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 30 %
ciężar właściwy 1.08
ciężar nasypowy (średnio) 670 - 690 g/L (41.9 - 43.1 lb/ft132)
limit temperatury 100 °C (212.0 °F) (forma Cl-)
limit temperatury 60 °C (140.0 °F) (forma OH- )