Overview

Główne zastosowania

 • sorpcja
 • separacja hydrofobowych związków organicznych
 • dekoloryzacja - substancje słodzące
 • dekoloryzacja - brzeczka browarnicza
 • hermetyzacja porfiryny

Zalety

 • Wysoka odporność mechaniczne
 • wysoka powierzchnia czynna w porównaniu do standardowej żywicy
 • podwójna interakcja jonowymienna/hydrofobowa

Zgodność z regulacjami

 • certyfikowany IFANCA Halal
 • certyfikowany Kosher
 • Zgodne z regulacją FDA 21 CFR 173.25 dla wymieniaczy jonowych w przemyśle spożywczym
 • zgodne z Rezolucją Europejską ResAP (2004)4
 • wolne od GMO/TSE/BSE

Dostępność opakowań

 • worek 1 ft³
 • worki 25 litrów
 • beczka (kartonowa)6 ft³
 • worki big bag 1 m³
 • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne trzeciorzędowa amina
Forma jonowa FB
całkowita pojemność (min.) 0.2 val/L (4.4 Kg/ft132) (forma Cl-)
zawartość wilgoci 50 - 58 % (forma Cl-)
główna średnica 535 ± 85 µm
zakres wielkości ziaren 300 - 1200 µm
współczynnik jednorodności (max.) 1.4
Pęcznienie odwracalne, FB → Cl- (max.) 5 %
objętość porów (min.) 0.6 mL/g
ciężar właściwy 1.09
d50, mezo i makropory (min.) 460 Å
d50, mikropory 14 Å
SBC (max.) 20 %
powierzchnia czynna (min.) 800 m²/g
ciężar nasypowy (średnio) 685 - 720 g/L (42.8 - 45.0 lb/ft132)
limit temperatury 60 °C (140.0 °F) (forma wolnej zasady)
limit pH, stabilność 0 - 14