Overview

Główne zastosowania

  • demineralizacja - ochrona przed elektrokorozją

Zalety

  • kationit o jasne barwie

Systemy

  • nie regenerowalny
  • złoże mieszane

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Wygląd kuliste ziarna
zawartość wilgoci (max.) 65 %
zakres wielkości ziaren 300 - 1200 µm
< 300 µm (max.) 1 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.7
ciężar nasypowy (średnio) 705 - 740 g/L (44.1 - 46.2 lb/ft132)
limit temperatury, złoże nie regenerowalne 100 °C (212.0 °F)
limit temperatury, złoże regenerowalne 60 °C (140.0 °F)
nazwa składnika żelowy kationit silnie kwaśny żelowy anionit silnie zasadowy typu I
struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
grupa funkcyjna kwas sulfonowy czwartorzędowa amoniowa typu I
forma jonowa forma H+ forma OH-
kationit/anionit proporcje objętościowe 40 % 60 %