Overview

Główne zastosowania

 • Enzyme immobilization by adsorption
 • Lipase immobilization
 • Suitable for immobilization of a wide range of enzymes (including transaminases)

Zalety

 • Medium porosity
 • High lipase CalB activity
 • Easily dried after immobilization

Systemy

 • Suitable for batch and column configuration
 • Optimal for use in organic solvent/water free systems

Zgodność z regulacjami

 • ResAP(2004)3 Status (food grade)
 • Halal
 • certyfikowany Kosher
 • wolne od GMO/TSE/BSE

Dostępność opakowań

 • 50g
 • 250 g
 • 1 kg

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

wygląd White to Off-White Spherical Beads
grupa funkcyjna Amino (short spacer)
Supplied as Wet
zakres wielkości ziaren 300 - 710 µm
Pore Diameter 400 - 650 Å
Total moisture 58 - 63 %
limit pH, stabilność 2 - 10
Storage 2 - 20 °C
Perfect bead min. 95%