Główne zastosowania

  • złoże ochronne - składniki wielkocząsteczkowe

Dostępność opakowań

  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas sulfonowy
Forma jonowa forma H+
całkowita pojemność 1.5 val/L (32.8 Kg/ft132) (forma Na+)
pojemność w suchej masie (min.) 4.5 val/kg
zakres wielkości ziaren 500 - 1000 µm
zawartość wilgoci 60 - 70 % (forma H+)
współczynnik jednorodności (max.) 1.5
ciężar właściwy 1.16
ciężar nasypowy (średnio) 730 - 755 g/L (45.6 - 47.2 lb/ft132)
limit temperatury 120 °C (248.0 °F)
< 500 µm (max.) 2 %