Główne zastosowania

  • usuwanie jonu bromkowego

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu I
Forma jonowa forma Cl-
całkowita pojemność 0.9 val/L (19.7 Kg/ft132)
zawartość wilgoci 49 - 56 % (forma Cl-)
zakres wielkości ziaren 300 - 1200 µm
współczynnik jednorodności (max.) 1.7
ciężar nasypowy (średnio) 675 - 705 g/L (42.2 - 44.1 lb/ft132)
limit pH, w trakcie pracy 4.5 - 9
limit pH, stabilność 0 - 14
limit pH, stabilność 0 - 14