Główne zastosowania

  • demineralizacja - woda ultra czysta

Dostępność opakowań

  • karton 1 CF
  • beczki 50 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyren usieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu I
Forma jonowa forma OH-
całkowita pojemność 1.15 val/L (25.1 Kg/ft132) (forma Cl-)
zawartość wilgoci 57 - 63 % (forma Cl-)
zakres wielkości ziaren 425 - 1200 µm
< 425 µm (max.) 2 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.6
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 20 %
ciężar właściwy 1.07
ciężar nasypowy (średnio) 650 - 700 g/L (40.6 - 43.8 lb/ft132)
limit temperatury 60 °C (140.0 °F)
TOC (max.) < 30 ppb po 60 BV płukania z przepływem30 OZ/h (*)
przypis * Jakość wody płucznej : > 17.5 MΩ cm; < 2 ppb TOC