Główne zastosowania

  • demineralizacja - woda ultra czysta

Zgodność z regulacjami

  • certyfikowany IFANCA Halal
  • Certyfikowane przez LPPOM MUI Halal

Dostępność opakowań

  • karton 1 CF
  • beczki 50 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu I
Forma jonowa forma OH-
całkowita pojemność 1 val/L (21.8 Kg/ft132) (forma OH- )
zawartość wilgoci 60 - 70 % (forma OH- )
zakres wielkości ziaren 425 - 1200 µm
TOC (max.) < 10 ppb TOC po 40 OZ płukania przy przepływie 30 OZ/h (*)
współczynnik jednorodności (max.) 1.5
konwersja (min.) 95 % (forma OH- )
ciężar właściwy 1.07
ciężar nasypowy (średnio) 665 - 695 g/L (41.6 - 43.4 lb/ft132)
limit temperatury 60 °C (140.0 °F)
przypis * Jakość wody płucznej : > 17.5 MΩ cm; < 2 ppb TOC