Overview

Główne zastosowania

 • demineralizacja
 • usuwanie krzemionki

Zalety

 • SST shorter diffusion path benefits:
 • wysoka skuteczność regeneracji
 • Very low leakage
 • Lower rinse volumes
 • Lower operating costs
 • Excellent physical/chemical stability

Systemy

 • systemy złóż upakowanych
 • system regenerowany współprądowo
 • uzdatnianie wody pitnej

Zgodność z regulacjami

 • Certyfikowany zgodnie ze standardami WQA to NSF/ANSI-61

Dostępność opakowań

 • worek 1 ft³
 • worki 25 litrów
 • beczka (kartonowa)6 ft³
 • worki big bag 1 m³
 • duży worek 42 ft³

* SST jest znakiem handlowym firmy Purolite

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu I
Forma jonowa forma Cl-
pojemność w suchej masie (min.) 2.7 val/kg (forma Cl-)
zawartość wilgoci 43 - 51 % (forma Cl-)
główna średnica 650 ± 50 µm
współczynnik jednorodności (max.) 1.3
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 20 %
ciężar właściwy 1.08
ciężar nasypowy (średnio) 670 - 710 g/L (41.9 - 44.4 lb/ft132)
limit temperatury 60 °C (140.0 °F)