Overview

Główne zastosowania

 • demineralizacja - woda o dużej zawartości substancji organicznych

Zalety

 • Doskonała stabilność chemiczna i termiczna
 • Doskonała odporność na szoki osmotyczne
 • małe objętości wody płucznej
 • wysoka klasa czystości

Systemy

 • systemy złóż upakowanych

Zgodność z regulacjami

 • certyfikowany IFANCA Halal

Dostępność opakowań

 • worek 1 ft³
 • worki 25 litrów
 • beczka (kartonowa)6 ft³
 • worki big bag 1 m³
 • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy poliakrylan sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne trzeciorzędowa amina
Forma jonowa forma wolnej zasady
całkowita pojemność (min.) 1.6 val/L (35.0 Kg/ft132) (forma wolnej zasady)
zawartość wilgoci 56 - 62 % (forma wolnej zasady)
główna średnica 750 ± 100 µm
współczynnik jednorodności 1.2 - 1.4
pęcznienie nieodwracalne (max.) 5 %
Pęcznienie odwracalne, FB → Cl- (max.) 25 %
ciężar właściwy 1.08
ciężar nasypowy (średnio) 670 - 700 g/L (41.9 - 43.8 lb/ft132)
limit temperatury 40 °C (104.0 °F) (forma wolnej zasady)