Overview
Literature

Główne zastosowania

 • demineralizacja - przemysł

Zalety

 • wydajna regeneracja
 • skuteczna separacja
 • doskonała stabilność fizyko-chemiczna
 • wysoka pojemność robocza
 • niższe straty ciśnienia w porównaniu do żywicy standardowej

Systemy

 • system regenerowany współprądowo
 • przeciwprądowy system regenerowalny

Dostępność opakowań

 • worek 1 ft³
 • worki 25 litrów
 • beczka (kartonowa)6 ft³
 • worki big bag 1 m³
 • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas sulfonowy
Forma jonowa forma Na+
całkowita pojemność (min.) 2.2 val/L (48.1 Kg/ft132) (forma Na+)
zawartość wilgoci 40 - 43 % (forma Na+)
główna średnica 570 ± 50 µm
współczynnik jednorodności 1.1 - 1.2
Pęcznienie odwracalne, Na+ → H+ (max.) 8 %
ciężar właściwy 1.3
ciężar nasypowy (średnio) 805 - 830 g/L (50.3 - 51.9 lb/ft132)
limit temperatury 120 °C (248.0 °F)