Principal Applications

  • demineralizacja

Advantages

  • wysoka pojemność robocza

Typical Packaging

  • karton 1 CF
  • beczka (kartonowa)6 ft³

Typical Physical & Chemical Characteristics:

Polymer Structure makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Appearance kuliste ziarna
Functional Group czwartorzędowa amoniowa typu I
Ionic Form forma Cl-
całkowita pojemność 1 val/L (21.8 Kg/ft132) (forma Cl-)
główna średnica 605 ± 55 µm
współczynnik jednorodności 1.1 - 1.2
zawartość wilgoci 61 - 66 % (forma Cl-)
ciężar właściwy 1.07
ciężar nasypowy (średnio) 650 - 690 g/L (40.6 - 43.1 lb/ft132)
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 20 %
limit temperatury 100 °C (212.0 °F) (forma Cl-)
limit temperatury 60 °C (140.0 °F) (forma OH- )