Overview

Główne zastosowania

 • dekoloryzacja - roztwory cukrowe
 • usuwanie substancji organicznych

Zalety

 • wydajna regeneracja
 • uziarnienie jednorodne
 • dobra odporność na zatrucie substancjami organicznymi
 • wysoka pojemność robocza

Zgodność z regulacjami

 • certyfikowany Kosher
 • Certyfikowany zgodnie ze standardami WQA to NSF/ANSI-61
 • certyfikowany IFANCA Halal
 • Certyfikowane przez LPPOM MUI Halal

Dostępność opakowań

 • worek 1 ft³
 • worki 25 litrów
 • beczka (kartonowa)6 ft³
 • worki big bag 1 m³
 • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu I
Forma jonowa forma Cl-
całkowita pojemność (min.) 0.85 val/L (18.6 Kg/ft132) (forma Cl-)
zawartość wilgoci 66 - 72 % (forma Cl-)
główna średnica 570 ± 50 µm
współczynnik jednorodności 1.1 - 1.2
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 15 %
ciężar właściwy 1.08
ciężar nasypowy (średnio) 640 - 690 g/L (40.0 - 43.1 lb/ft132)
limit temperatury 100 °C (212.0 °F) (forma Cl-)