Gł�wne zastosowania

  • chromatografia - cukry
  • hydroliza celulozy
  • wzbogacanie ksylozy (cukru drzewnego)

Zalety

  • skuteczna separacja
  • Doskonała stabilność mechaniczna, osmotyczna i chemiczna

Systemy

  • chromatografia z fazą ruchomą

Dostępność opakowań

  • duży worek 35 ft³
  • duży worek 42 ft³
  • Zbornik (tylko Ameryka Pn.)

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu I
Forma jonowa forma Cl-
całkowita pojemność 1.4 val/L (30.6 Kg/ft132) (forma Cl-)
zawartość wilgoci 47 - 51 % (forma Cl-)
zakres wielkości ziaren 250 - 350 µm
główna średnica 300 ± 15 µm
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 25 %
ciężar właściwy 1.08 (średnio)
ciężar nasypowy (średnio) 670 - 710 g/L (41.9 - 44.4 lb/ft132)
limit temperatury 100 °C (212.0 °F) (forma Cl-)
limit temperatury 60 °C (140.0 °F) (forma OH- )