Gł�wne zastosowania

 • separacja składników jonowych i dysocjujących

Zalety

 • Doskonała odporność na szoki osmotyczne
 • Doskonała odporność na szoki termiczne

Zgodność z regulacjami

 • certyfikowany IFANCA Halal
 • certyfikowany Kosher

Dostępność opakowań

 • worek 1 ft³
 • worki 25 litrów
 • beczka (kartonowa)6 ft³
 • worki big bag 1 m³
 • duży worek 42 ft³
 • Zbornik (tylko Ameryka Pn.)

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu I
Forma jonowa forma Cl-
całkowita pojemność 1.3 val/L (28.4 Kg/ft132) (forma Cl-)
zawartość wilgoci 48 - 57 %
główna średnica 225 ± 75 µm
> 150 µm (max.) 15 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.4
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 20 %
ciężar właściwy 1.08
ciężar nasypowy (średnio) 670 - 690 g/L (41.9 - 43.1 lb/ft132)
limit temperatury 100 °C (212.0 °F) (forma Cl-)
limit temperatury 60 °C (140.0 °F) (forma OH- )