Overview

Główne zastosowania

  • kontrola pH - obieg chłodzący reaktor

Systemy

  • wstępne chłodzenie

Dostępność opakowań

  • karton 1 CF
  • beczka (kartonowa)6 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Wygląd kuliste ziarna
zakres wielkości ziaren 425 - 1200 µm
< 425 µm (max.) 2 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.7
zanieczyszczenie żelazem (max.) 50 ppm
zanieczyszczenie sodem(max.) 30 ppm
zanieczyszczenie metalami ciężkimi (max.) 40 ppm
forma anionowa, CO32- (max.) 5 %
forma anionowa, SO42- (max.) 0.1 %
forma anionowa, Cl- (max.) 0.1 %
ciężar nasypowy (średnio) 705 - 740 g/L (44.1 - 46.2 lb/ft132)
limit temperatury, złoże nie regenerowalne 60 °C (140.0 °F)
limit temperatury, złoże regenerowalne 100 °C (212.0 °F)
nazwa składnika makroporowaty kationit silnie kwaśny w formie litowej 7 żelowy anionit silnie zasadowy
struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
grupa funkcyjna kwas sulfonowy czwartorzędowa amoniowa typu I
forma jonowa forma 7Li+ forma OH-
kationit/anionit proporcje ekwiwalentów chemicznych 1 1
całkowita pojemność (min.) 2.3 val/L (forma 7Li+) 1 val/L (forma OH- )
konwersja (min.) 99.9 % (forma 7Li+) 95 % (forma OH- )
ciężar właściwy 1.24 1.07