Główne zastosowania

  • kontrola pH - obieg chłodzący reaktor

Systemy

  • wstępne chłodzenie

Dostępność opakowań

  • karton 1 CF
  • beczka (kartonowa)6 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas sulfonowy
Forma jonowa forma 7Li+
całkowita pojemność 2 val/L (43.7 Kg/ft132) (forma 7Li+)
zawartość wilgoci 46 - 50 % (forma H+)
główna średnica 650 ± 50 µm
współczynnik jednorodności (max.) 1.2
konwersja (min.) 99.9 % (forma 7Li+)
zanieczyszczenie żelazem (max.) 50 ppm
zanieczyszczenie sodem(max.) 40 ppm
zanieczyszczenie metalami ciężkimi (max.) 40 ppm
ciężar właściwy 1.25
ciężar nasypowy (średnio) 780 - 820 g/L (48.8 - 51.2 lb/ft132)
limit temperatury 120 °C (248.0 °F)