Główne zastosowania

  • doczyszczanie obiegu pierwszego stopnie reaktora

Dostępność opakowań

  • karton 1 CF
  • beczka (kartonowa)6 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas sulfonowy
Forma jonowa forma H+
całkowita pojemność 2 val/L (43.7 Kg/ft132) (forma H+)
zawartość wilgoci 46 - 50 % (forma H+)
zakres wielkości ziaren 425 - 1200 µm
< 425 µm (max.) 2 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.7
konwersja (min.) 99.9 % (forma H+)
zanieczyszczenie żelazem (max.) 50 ppm
zanieczyszczenie sodem(max.) 40 ppm
zanieczyszczenie metalami ciężkimi (max.) 40 ppm
ciężar właściwy 1.22
ciężar nasypowy (średnio) 770 - 815 g/L (48.1 - 50.9 lb/ft132)
limit temperatury 120 °C (248.0 °F)