Główne zastosowania

  • usuwanie rtęci
  • odzysk metali szlachetnych
  • odzysk złota

Systemy

  • nie regenerowalny
  • zakwaszone ciecze i pulpy

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne izotiouroniowe
Forma jonowa forma H+
pojemność wobec rtęci (min.) 275 g/L
zawartość wilgoci 48 - 54 % (forma H+)
zakres wielkości ziaren 300 - 1200 µm
< 300 µm (max.) 1 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.7
Pęcznienie odwracalne, H+ → Hg (max.) 5 %
ciężar właściwy 1.11
ciężar nasypowy (średnio) 700 - 735 g/L (43.8 - 45.9 lb/ft132)
limit temperatury 60 °C (140.0 °F)
limit pH, w trakcie pracy 0 - 7