Główne zastosowania

  • odzysk złota z roztworów i pulp powstałych z ługowania tiosiarczanem

Zalety

  • doskonała wytrzymałość mechaniczna
  • duże rozmiary ziaren

Systemy

  • proces Resin-In-Pulp (RIP)
  • zakwaszone ciecze i pulpy

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu I
Forma jonowa forma Cl-
całkowita pojemność 1.15 val/L (25.1 Kg/ft132) (forma Cl-)
zawartość wilgoci 54 - 61 % (forma Cl-)
zakres wielkości ziaren 800 - 1300 µm
< 710 µm (max.) 1 %
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 25 %
ciężar właściwy 1.08
ciężar nasypowy (średnio) 670 - 700 g/L (41.9 - 43.8 lb/ft132)
limit temperatury 100 °C (212.0 °F) (forma Cl-)
limit temperatury 64 °C (147.2 °F) (forma OH- )