Overview

Główne zastosowania

 • ekstrakcja uranu

Zalety

 • Very high uranium uptake
 • wysoka skuteczność regeneracji
 • odporny na zatrucie krzemionką
 • uziarnienie jednorodne

Systemy

 • Acidic liquors
 • For clean solutions and fluidized bed

Dostępność opakowań

 • worek 1 ft³
 • worki 25 litrów
 • beczka (kartonowa)6 ft³
 • worki big bag 1 m³
 • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne Pyridinium
Forma jonowa Cl-
całkowita pojemność (min.) 1.6 val/L (35.0 Kg/ft132) (forma Cl-)
zawartość wilgoci 37 - 44 % (forma Cl-)
główna średnica 570 ± 50 µm
współczynnik jednorodności 1.1 - 1.2
ciężar właściwy 1.08
ciężar nasypowy (średnio) 670 - 710 g/L (41.9 - 44.4 lb/ft132)
limit temperatury 100 °C (212.0 °F) (forma Cl-)