Overview

Główne zastosowania

  • odzysk złota

Systemy

  • płyny i szlamy z ługowania cyjankami

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³
  • Zbornik (tylko Ameryka Pn.)

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne mieszane aminy trzecio i czwartorzędowe
Forma jonowa forma Cl-
pojemność w suchej masie (min.) 3 val/kg (forma Cl-)
zawartość wilgoci 44 - 52 % (forma Cl-)
zakres wielkości ziaren 710 - 1300 µm
< 710 µm (max.) 5 %
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 10 %
limit temperatury 100 °C (212.0 °F) (forma Cl-)
limit temperatury 68 °C (154.4 °F) (forma OH- )