Overview

Główne zastosowania

  • sorpcja
  • VOC removal from gas streams or air

Zalety

  • Wysoka odporność mechaniczne
  • wysoka powierzchnia czynna w porównaniu do standardowej żywicy

Dostępność opakowań

  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • beczki 50 litrów

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne żaden
Forma jonowa brak
resztkowa zawartość wilgoci (max.) 10 %
zakres wielkości ziaren 300 - 1200 μm (wet resin)
Typical Pore Diameter by nitrogen adsorption (Meso/Macro/ Transport Pores) 220 Å
Typical Pore Diameter by nitrogen adsorption (Micropores) 15 Å
Typical Pore Volume by nitrogen adsorption 0.3 mL/g
Typical Surface Area by nitrogen adsorption 950 m²/g
ciężar właściwy 1.04
limit pH, stabilność 0 - 14
limit temperatury 150 °C (302.0 °F)