Overview

Główne zastosowania

  • demineralizacja - roztwory cukrowe
  • dekoloryzacja - roztwory cukrowe
  • obróbka żywności i napojów
  • uzdatnianie wstępne - filtry ciśnieniowe okrzemkowe
  • usuwanie części popielnych bez inwersji sacharozy
  • usuwanie barwy - roztwory cukrowe

Zalety

  • wstępnie wymieszany
  • do użycia w istniejącej aplikacji
  • nie wymaga wyposażenia w dodatkowy sprzęt
  • może być dodany do procesowego zbiornika syropu

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru sieciowany polimer
Forma jonowa H+/OH-
pojemność w suchej masie (min.) 2.3 val / kg suchej masy
zakres wielkości ziaren 20 - 200 µm
< 20 µm (max.) 5 %
zawartość wilgoci 65 %