Overview

Główne zastosowania

  • doczyszczanie kondensatu - wstępne

Zalety

  • wstępnie wymieszany
  • gotowy do użycia

Systemy

  • doczyszczanie kondensatu

Dostępność opakowań

  • karton 1 CF

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd proszek
stopień konwersji do formy wodorowej 99 %
stopień konwersji do formy wodorotlenowej - max 95 %
stopień konwersji do formy chlorkowej - max 0.1 %
stopień konwersji do formy siarczanowej - max 0.1 %
zawartość wilgoci (max.) 73 %
zanieczyszczenie żelazem (max.) 50 ppm
zanieczyszczenie sodem(max.) 40 ppm
zanieczyszczenie metalami ciężkimi (max.) 40 ppm
standardowe pakowanie produktu w formie suchej 5.45 Kg (12.0 lb)
kod koloru czerwony
nazwa składnika kationit anionit
struktura polimeru styren- dwuwinylobenzen styren- dwuwinylobenzen
grupa funkcyjna kwas sulfonowy czwartorzędowa amina
forma jonowa forma H+ forma OH-
kationit/anionit proporcje (w suchej masie) 1 1
pojemność w suchej masie (min.) 4.8 val/kg 4 val/kg