Overview

Główne zastosowania

  • produkcja MTBE
  • produkcja TAME
  • proces dimeryzacji C4

Dostępność opakowań

  • beczka (kartonowa)6 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas sulfonowy
Forma jonowa forma H+
pojemność w suchej masie (min.) 4.9 val/kg
resztkowa zawartość wilgoci (max.) 3 %
Particle Size Range (wet) 425 - 1200 µm
< 425 µm (max.) 2 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.7
powierzchnia czynna 20 - 40 m²/g
objętość porów 0.4 - 0.6 mL/g
średni rozmiar porów 400 - 700 Å
centra kwasowe na powierzchni katalizatora 60 kJ mol-2
ciężar właściwy 1.2
limit temperatury 180 °C (356.0 °F)