Overview

Główne zastosowania

  • eteryfikacja
  • alkilacja związków aromatycznych
  • oczyszczanie fenoli

Dostępność opakowań

  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas sulfonowy
Forma jonowa forma H+
pojemność w suchej masie (min.) 5.1 val/kg (forma H+)
zawartość wilgoci 54 - 59 % (forma H+)
zakres wielkości ziaren 500 - 1200 µm
< 500 µm (max.) 0.5 %
powierzchnia czynna 15 - 25 m²/g
objętość porów 0.15 - 0.3 mL/g
średni rozmiar porów 250 - 400 Å
ciężar właściwy 1.18
ciężar nasypowy (średnio) 740 - 775 g/L (46.2 - 48.4 lb/ft132)
limit temperatury 150 °C (302.0 °F)