Główne zastosowania

  • demineralizacja - przemysł

Systemy

  • systemy Trilite
  • Working Mixed Bed
  • Polishing Mixed Bed

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas sulfonowy
Forma jonowa forma H+
całkowita pojemność 2 val/L (43.7 Kg/ft132) (forma Na+)
zawartość wilgoci 51 - 55 % (forma H+)
zakres wielkości ziaren 710 - 1200 µm
< 710 µm (max.) 1 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.3
Pęcznienie odwracalne, Na+ → H+ (max.) 9 %
ciężar właściwy 1.2
ciężar nasypowy (średnio) 745 - 770 g/L (46.6 - 48.1 lb/ft132)
limit temperatury 120 °C (248.0 °F)