Gł�wne zastosowania

  • zmiękczanie - przemysł

Zalety

  • doskonała stabilność fizyko-chemiczna
  • aplikacje z wysoką prędkością liniową
  • niższe straty ciśnienia w porównaniu do żywicy standardowej

Systemy

  • złoże warstwowe

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas sulfonowy
Forma jonowa forma Na+
całkowita pojemność 2.0 val/L (43.7 Kg/ft132) (forma Na+)
zawartość wilgoci 44 - 48 % (forma Na+)
zakres wielkości ziaren 630 - 1200 µm
< 630 µm (max.) 5 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.4
Pęcznienie odwracalne, Na+ → H+ (max.) 8 %
ciężar właściwy 1.29
ciężar nasypowy (średnio) 805 - 830 g/L (50.3 - 51.9 lb/ft132)
limit temperatury 120 °C (248.0 °F)