Gł�wne zastosowania

 • aplikacje wodne i niewodne
 • demineralizacja - przemysł

Zalety

 • Doskonała odporność na zatrucie związkami organicznymi
 • niezwykła odporność na szoki osmotyczne
 • Wyjątkowa stabilność fizyczna
 • wydajna regeneracja
 • małe objętości wody płucznej
 • wysoka klasa czystości

Zgodność z regulacjami

 • certyfikowany IFANCA Halal
 • certyfikowany Kosher

Dostępność opakowań

 • worek 1 ft³
 • worki 25 litrów
 • beczka (kartonowa)6 ft³
 • worki big bag 1 m³
 • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy poliakrylan sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne trzeciorzędowa amina
Forma jonowa forma wolnej zasady
całkowita pojemność 1.6 val/L (35.0 Kg/ft132) (forma wolnej zasady)
zawartość wilgoci 56 - 62 % (forma wolnej zasady)
zakres wielkości ziaren 300 - 1200 µm
< 300 µm (max.) 1 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.7
pęcznienie nieodwracalne (max.) 5 %
Pęcznienie odwracalne, FB → Cl- (max.) 25 %
ciężar właściwy 1.08
ciężar nasypowy (średnio) 675 - 705 g/L (42.2 - 44.1 lb/ft132)
limit temperatury 40 °C (104.0 °F) (forma wolnej zasady)

charakterystyka hydrauliczna

WIELKOŚCI SPADKÓW CIŚNIENIA

Spadki ciśnienia na złożu jonowymiennym zależne są od jego zakresu uziarnienia, wysokości złoża i objętości przestrzeni międzyziarnowej, jak również od prędkości przepływu i lepkości przepływającego medium. Czynniki wpływające na którykolwiek z tych parametrów – takie jak zapychanie przestrzeni międzyziarnowych odfiltrowaną zawiesiną, zwiększone zagęszczenie lub niedostateczna klasyfikacja ziaren żywicy – będą miały znaczący wpływ na wzrost strat ciśnienia. W zależności od jakości medium zasilającego, rodzaju i parametrów projektowych aplikacji, przepływ roboczy może wynosić od 10 do 40 OZ/h* *OZ – objętość złoża

SPADKI CIŚNIENIA W FUNKCJI PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU

PŁUKANIE WSTECZNE

W trakcie płukania wstecznego (z dołu do góry) należy zapewnić ekspansję złoża w zakresie 50-70% jego objętości przez przynajmniej 10-15 minut. Proces ten ma za zadanie oczyścić złoże z nagromadzonych w trakcie cyklu pracy zanieczyszczeń stałych, uwolnić z przestrzeni międzyziarnowych pęcherzyków powietrza oraz odpowiednio sklasyfikować ziarna żywicy w celu zminimalizowania oporów przepływu. W trakcie rozruchu nowego złoża zazwyczaj wystarczy 30 minut, przy utrzymaniu odpowiedniej ekspansji, do odpowiedniego sklasyfikowania uziarnienia złoża. Należy mieć na uwadze, że ekspansja złoża wzrasta wraz ze wzrostem natężenia przepływu i maleje wraz ze wzrostem temperatury wody płucznej. Nadmierna ekspansja złoża może być przyczyną straty żywicy wydostającej się z odpływu zbiornika, dlatego proces ten należy prowadzić z zachowaniem należytej uwagi.

EKSPANSJA ZŁOŻA W TRAKCIE PŁUKANIA WSTECZNEGO