Overview

Główne zastosowania

 • demineralizacja
 • usuwanie krzemionki
 • dekoloryzacja - roztwory cukrowe

Zalety

 • dobra stabilność termiczna
 • Doskonała odporność na szoki osmotyczne
 • wysoka odwracalna pojemność sorpcyjna

Systemy

 • złoże warstwowe

Dostępność opakowań

 • worek 1 ft³
 • worki 25 litrów
 • beczka (kartonowa)6 ft³
 • worki big bag 1 m³
 • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu I
Forma jonowa forma Cl-
całkowita pojemność (min.) 1.15 val/L (25.1 Kg/ft132) (forma Cl-)
zawartość wilgoci 57 - 63 % (forma Cl-)
zakres wielkości ziaren 630 - 1200 µm
współczynnik jednorodności (max.) 1.4
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 20 %
ciężar właściwy 1.08
ciężar nasypowy (średnio) 670 - 700 g/L (41.9 - 43.8 lb/ft132)
limit temperatury 100 °C (212.0 °F) (forma Cl-)
limit temperatury 65 °C (149.0 °F) (forma OH- )