Gł�wne zastosowania

  • odwracalna sorpcja wielkocząsteczkowych związków organicznych
  • demineralizacja - roztwory cukrowe

Zalety

  • wysoka pojemność sorpcyjna
  • wydajna regeneracja

Zgodność z regulacjami

  • certyfikowany Kosher

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu I
Forma jonowa forma Cl-
całkowita pojemność 0.8 val/L (17.5 Kg/ft132) (forma Cl-)
zawartość wilgoci 60 - 65 % (forma Cl-)
zakres wielkości ziaren 425 - 1200 µm
< 425 µm (max.) 2 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.6
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 20 %
ciężar nasypowy (średnio) 675 - 705 g/L (42.2 - 44.1 lb/ft132)
limit temperatury 100 °C (212.0 °F) (forma Cl-)
limit temperatury 60 °C (140.0 °F) (forma OH- )