Overview

Główne zastosowania

  • demineralizacja - przemysł
  • usuwanie krzemionki

Zalety

  • wydajna regeneracja
  • uzyskanie wysokich przepływów

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu I
Forma jonowa forma Cl-
całkowita pojemność (min.) 1.3 val/L (28.4 Kg/ft132) (forma Cl-)
zawartość wilgoci 48 - 54 % (forma Cl-)
zakres wielkości ziaren 425 - 1000 µm
< 425 µm (max.) 2 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.6
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 30 %
ciężar właściwy 1.08
ciężar nasypowy (średnio) 680 - 710 g/L (42.5 - 44.4 lb/ft132)
limit temperatury 100 °C (212.0 °F) (forma Cl-)
limit temperatury 60 °C (140.0 °F) (forma OH- )