PRODUKTY PUROMILL

Zaawansowane technologicznie polimerowe środki mielące PuroMill ™ zmniejszają wielkość cząstek związków i cząsteczek do nanoskali, poprawiając ogólną charakterystykę preparatu. W celu zwiększenia opłacalności procesu, produkty te są dostępne w dwóch klasach czystości. PuroMill to medium polimerowe o niskiej gęstości, które umożliwia przygotowanie preparatów nanocząsteczkowych o rozmiarach <100 nm, wolnych od zanieczyszczeń substancjami ekstrahowalnymi, wymywalnymi i produktami ścierania. Znajdują zastosowanie w procesach rozdrabniania z użyciem konwencjonalnego lub nowatorskiego sprzętu mielącego.

KLASA FARMACEUTYCZNA PUROMILL™
Klasa farmaceutyczna PuroMill ™ poprawia rozpuszczalność składników dzięki zaawansowanej technologii mediów rozdrabniających do wielkości nanocząsteczek.

 • Polimerowe medium rozdrabniające o wysokiej czystości do uzyskiwania nanocząsteczek
 • Wyprodukowane w zakładzie produkcyjnym certyfikowanym przez cGMP pod kontrolą FDA
 • Idealny do preparatów farmaceutycznych / biofarmaceutycznych
 • Pozwala uzyskać nanocząsteczki leku <100 nm w celu zwiększenia wchłaniania leków o słabej rozpuszczalności
 • Umożliwia skuteczne rozerwanie komórek biologicznych bez zanieczyszczenia preparatów
 • Dostępne w rozmiarach od 50-1 000 µm, optymalizującej wydajności mielenia nanocząsteczek preparatów leków
 • Dokumentacja główna leku zarejestrowana w FDA
KLASA PRZEMYSŁOWA PUROMILL™
Popraw chemię przemysłową bez poświęcania czystości

PuroMill ™ Industrial Grade to zaawansowana technologia środków do mielenia nanocząsteczek w celu poprawy właściwości materiałów przemysłowych.
 • Lepsza, czystsza i wysoce niezawodna opcja do mielenia nanocząsteczek
 • Tworzy nanocząsteczki <100 nm, umożliwiając poprawę właściwości cząsteczek przemysłowych
 • Idealny do powłok, emulsji, dyspersji i powłok pigmentowych, dyspersji metali, produktów atramentowych, tworzyw sztucznych, ceramiki funkcjonalnej i nanododatków
 • Dostępne w rozmiarach od 50-1 000 µm pozwalających zoptymalizowanie wydajności rozdrabniania
 • Produkowane w zakładzie posiadającym certyfikat ISO 9001: 2015

PUROMILL™ PHARMACEUTICAL GRADE

Improve Bioavailability of Drug Compounds
PuroMill™ Pharmaceutical Grade milling media enables solubility enhancement through advanced nanoparticle milling technology.

 • Highly purified polymeric milling media
 • Produced in a cGMP certified, FDA inspected facility
 • Ideal for pharmaceutical / biopharmaceutical drug formulations
 • Creates drug nanoparticles < 100 nm to enhance absorption of drugs with poor solubility
 • Enables efficient biological cell disruption without milling-related contamination
 • Available in in sizes from 50 – 1,000 µm for optimized milling performance of drug formulations
 • Drug Master File registered with the FDA

PUROMILL™ INDUSTRIAL GRADE

Improve Industrial Chemistry Without Sacrificing Purity
PuroMill™ Industrial Grade is an advanced nanoparticle milling media technology for improving the properties of industrial materials. 

 • A better, cleaner, highly reliable option for nanoparticle milling
 • Creates nanoparticles < 100 nm to enhance the properties of industrial molecules
 • Ideal for coatings, emulsions, pigment dispersions, metal dispersions, ink-jet products, plastics, functional ceramics and nano additives
 • Available in sizes from 50 – 1,000 µm for optimized milling performance 
 • Produced in an ISO 9001:2015 certified facility

czynnik rozdrabniający Products by Application