ŻYWICE KATIONITOWE SŁABO KWAŚNE

Firma Purolite jest producentem kationitowych żywic słabo kwaśnych (WAC) w trzech różnych formach: żywice porowate, makroporowate i proszkowe. Produkty te są stosowane przede wszystkim w procesach zmiękczania lub dealkalizacji (dekarbonizacji) wody, jednak znajdują również zastosowanie w aplikacjach farmaceutycznych.

Wszystkie kationity słabo kwaśne zbudowane są z matrycy poliakrylowej. Karboksylowe grupy funkcyjne zapewniają wysoką wydajność i skuteczność regeneracji w wielu aplikacjach.