PRODUKTY FARMACEUTYCZNE

Polimery mielące PuroMill ™ cGMP pozwalają uzyskać nanocząsteczki o wysokiej czystości (<100 nm). Mogą być również stosowane do niszczenia ścian komórek biologicznych w zastosowaniach biofarmaceutycznych.

Żywice do zastosowań farmaceutycznych wykorzystuje się w preparatach leków jako aktywne składniki farmaceutyczne (API) lub nośniki substancji czynnej. Spełniają wymagania Farmakopei amerykańskiej (USP), europejskiej (Ph.Eur.), brytyjskiej (BP) i japońskiej (JP). Drug Master Files są przechowywane dla każdego pojedynczego, wymienionego na liście produktu farmaceutycznego wytwarzanego w zakładach Purolite.

Żywice farmaceutyczne stosowane w procesach ekstrakcji i oczyszczania lub do produkcji wody do iniekcji, spełniają wymagania zarówno amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), jak i Unii Europejskiej.

Oprócz ich zastosowania jako aktywnych składników farmaceutycznych, nośników i środków do uzdatniania wody, żywice jonowymienne i polimerowe adsorbenty mogą być stosowane w wielu aplikacjach farmaceutycznych, w tym w ekstrakcji i oczyszczaniu enzymów, hormonów, alkaloidów, wirusów, antybiotyków czy produktów fermentacji.

farmaceutyka Products by Application

pochłanianie kationowego składnika farmaceutycznego