PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU WYDOBYCIA ROPY NAFTOWEJ I GAZU

Purolite od ponad trzydziestu lat kontynuuje współpracę z przedstawicielami przemysłu wydobywczego ropy i gazu, polegającą na dostarczaniu wysokiej jakości usług, technologii i produktów dostosowanych do kluczowych potrzeb branży, takich jak poszukiwania i wydobycie surowców, uzdatnianie wody do płynów szczelinujących i wiertniczych, propagatorów szczelinowania lub ekstrakcji bitumicznych.

Odzysk substancji bitumicznych

Na całym świecie występują złoża gęstego oleju zwanego bitumem, który najczęściej występuje pod postacią mieszaniny z wodą i materiałem mineralnym. Złoża te, znane jako piaski roponośne, są powszechnie występującymi kopalinami.

Odzyskiwanie tych substancji odbywa się na miejscu wydobycia lub odwiertu. Po wstępnym rozdziale, masy bitumiczne są rafinowane i wykorzystywane w wielu różnorodnych branżach, takich jak produkcja paliw, tekstyliów, tworzyw sztucznych, kosmetyków i innych przedmiotów codziennego użytku.

Przed wydobyciem, masy bitumiczne i asfalty muszą być poddany obróbce cieplnej, pozwalającej upłynnić wydobywany materiał. Żywice firmy Purolite odgrywają ważną rolę w wytwarzaniu wysokiej jakości pary, która jest niezbędna do operacji odzyskiwania oleju. Produkty Purolite mogą pomóc w odzyskaniu asfaltów poprzez następujące zastosowania:

  • Ekstrakcja i przetwórstwo wydobytych materiałów mineralnych
  • Wspomagany parą drenaż grawitacyjny (SAGD)
  • Cykliczna stymulacja parą (CSS)
Każda kopalnia lub punkt wydobywczy wymaga pary wodnej, do której wytworzenia konieczna jest woda ultraczysta zasilająca kocioł. Najczęstsze zastosowania Naszych żywic to demineralizacja, zmiękczanie i usuwanie substancji organicznych.

Technologie Purolite i wsparcie techniczne

Purolite zapewnia wyjątkowe wsparcie techniczne za pośrednictwem największego i odpowiednio wyszkolonego zespołu sprzedawców i technologów, wspieranych przez globalną sieć magazynów. Purolite jest Twoim partnerem w optymalizacji produkcji i zmniejszenia kosztów eksploatacji. Nasze innowacyjne produkty, takie jak technologia Shallow Shell oraz anionitowe żywice dwufunkcyjne, pozwalają uzyskać oszczędności poprzez redukcję kosztów wody i chemikaliów oraz szybki zwrot z inwestycji. Dzięki Naszym centrom badawczo-rozwojowym, możemy w pełni dostosować technologie związane z żywicami jonowymiennymi do szerokiego zakresu zastosowań, również tych najtrudniejszych.

Jakość produktów

Jakość i spójność są kluczowymi zasadami obowiązującymi w przemyśle wydobycia ropy i gazu. Spełnianie standardów ISO oraz innych związanych z zarządzaniem jakością, dobrymi praktykami produkcyjnymi i łatwym dostępem do informacji regulacyjnych, są doceniane i niezwykle istotne dla przemysłu naftowego i gazowego. Purolite zapewnia dedykowany, globalny zespół zajmujący się dotrzymaniem regulacji prawnych we wszystkich Naszych lokalizacjach produkcyjnych, dlatego zawsze nadążamy za zmianami dotyczących Twoich aplikacji.

Jeśli masz pytania dotyczące żywic jonowymiennych, skontaktuj się z Nami.

Products by Application