ŻYWICE INERTNE / WYPEŁNIAJĄCE

Żywice inertne / wypełniające Purolite służą za barierę dla złoża jonowymiennego i mają za zadanie utrzymywania ziaren jonitu w miejscu ich pracy. Mogą chronić dystrybutory dolne, górne lub stanowić warstwę separacyjną pomiędzy złożami kationitowym i anionitowym w złożu mieszanym (system Trilite). Żywice inertne występują w różnych rozmiarach i kształtach, dlatego można je dobrać do każdego systemu niezależnie od konfiguracji .

  • Warstwa separacyjna pomiędzy między kationitem i anionitem w złożu mieszanym typu Trilite
  • Ochrona górnych dystrybutorów wody w systemach złóż upakowanych
  • Ochrona dolnej warstwy złoża
  • Doczyszczanie wody ultra czystej na złożach mieszanych

żywica inertna/wypełniająca | Produkty według aplikacji