Produkty z drobnej siatki

Purolite oferuje żywicę o drobnych oczkach (FM) do zmiękczania wody oraz żywicę o bardzo drobnej siatce (XF) do demineralizacji i opóźniania działania kwasów. Zaletą stosowania żywicy siatkowej FM i XF jest jej zdolność do wytwarzania wyższych wydajności roboczych przy lepszej kinetyce przy użyciu minimalnej ilości wody chemicznej i regeneracyjnej.

Żywica FM może być stosowana w zmiękczaczach wody wyposażonych w drobniejsze kolektory szczelinowe i rozdzielacze; i płukanie wsteczne jest modyfikowane.

Żywica XF może być stosowana w systemach płytko upakowanych złoża, w których eliminowane jest płukanie wsteczne, a chemikalia szybko dostają się do żywicy, dzięki czemu oszczędza się wodę.

drobnoziarnisty Produkty według aplikacji