Przegląd
Literatura

Produkty marki Chromalite

Purolite oferuje kompleksową linię produktów do zastosowań chromatograficznych. Począwszy od żywic jonowymiennych do niefunkcjonalizowanych żywic do chromatografii z odwróconymi fazami (RPC).

Syntetyczne żywice chromatograficzne ChromaliteTM są wszechstronnymi mediami do przetwarzania masowego, przeznaczonymi do zastosowań w chromatografii analitycznej, preparatywnej i przemysłowej.

Dzięki sztywnej strukturze szkieletu żywice Chromalite zapewniają doskonałą charakterystykę ciśnienia i przepływu oraz stabilność w zakresie pH 1-14. Rozmiary cząstek różnią się od analitycznej klasy HPLC (5 µm) do chromatografii na dużą skalę (150-300 µm).

Żywice Chromalite są doskonałą alternatywą dla pożywek na bazie krzemionki, gdy wymagana jest stabilność pH, stabilność ciśnienia i stabilność chemiczna. Są idealne do dalszego przetwarzania w celu separacji cząsteczek organicznych i biocząsteczek, takich jak białka, aminokwasy, peptydy, oligonukleotydy.

Purolite oferuje pełną gamę:

  • Kolumny analityczne HPLC;
  • Kolumny preparatywnej HPLC
  • Wkłady do ekstrakcji do fazy stałej (SPE-RP) pod marką PuroPhase™

Chromalite® | Produkty według aplikacji