UltraClean ion exchange resins for ultrapure water

PRODUKTY DO WODY ULTRACZYSTEJ

Żywice jonowymienne Purolite do produkcji wody ultraczystej to specjalistyczne produkty, spełniające potrzeby przemysłu elektronicznego do produkcji podzespołów elektronicznych i mikroprocesorów. Aplikacje te wymagają uzyskania wody o najlepszej możliwej jakości (<1 ppb całkowitego węgla organicznego (TOC) i rezystywności> 18,2 MΩ · cm, przy minimalnych czasach płukania), przy jednoczesnym braku zanieczyszczenia obiegu wody po wymianie wsadu żywicy jonowymiennej.

Wszystkie żywice UltraClean ™ poddawane są procedurze oczyszczania w celu usunięcia z nich poprodukcyjnych resztek substancji organicznych. Ich składniki cechują się wysokim stopniem regeneracji do form H + i OH-.

W przypadku systemów dejonizacji z możliwością regeneracji (SDI), systemów z wymienianym złożem (PE) lub z wymiennymi wsadami, w których zawartość OWO (TOC) musi być mniejsze niż 10 ppb po wykonaniu płukania 30-40 objętościami złoża (BV) lub mniejszymi, zaleca się zastosowanie produktów UltraClean UCW3900, UltraClean UCW3700, UltraClean UCW3600.

UltraClean™ Products by Application