PuroSorb polymeric adsorbent resins

Purosorb Products

Adsorbenty PuroSorb™ PAD to syntetyczne polimery, które cechują wysoki stopień usieciowania matrycy i bardzo rozbudowana struktura porowata. Adsorbenty te mogą w wielu przypadkach stanowić zamiennik dla powszechnie stosowanego węgla. W odróżnieniu od niego, można je regenerować „in situ”, bez konieczności opróżniania i transportu wsadu.

Adsorbenty te wykazują właściwości niepolarne lub hydrofobowe, co oznacza, że łatwo adsorbują łatwo rozpuszczalne związki organiczne

PuroSorb™ Products by Application