Puropack Unifrom Particle Size Packed Bed Resins

PRODUKTY PUROPACK

Żywice Puropack o jednolitych rozmiarach cząstek zostały specjalnie opracowane w celu uzupełnienia parametrów projektowych systemu Puropack z pracą z dołu do góry i regeneracji z góry na dół. Zakres uziarnienia tych żywic mieści się w zakresie między 600 - 700 µm. Wykazują się one lepszą wydajnością i mniejszymi poślizgami jonowymi w porównaniu do standardowych gatunków żywicy. Wykazują również wyższą skuteczność regeneracji i niższe spadki ciśnienia.

Proponujemy również gamę produktów Purofine , która względu na niższy zakres uziarnienia zapewnia jeszcze lepszą skuteczność regeneracji

Puropack® Products by Application