PuroFine products

PRODUKTY PUROFINE

Produkty marki Purolite Purofine mają jednorodny rozmiar cząstek w zakresie średnic 520–620 µm. Zapewnia to wyższą skuteczność regeneracji niż przy żywicach z rozkładem uziarnienia podobnym do krzywej dzwonowej Gaussa, oraz gwarantuje mniejsze spadki ciśnienia.

Opracowana przez Purolite linia produktów Purofine to żywice o ulepszonych właściwościach w porównaniu do standardowych żywic o uziarnieniu rozkładu Gaussa. Ich główne zalety to:

  • Skuteczniejsza regeneracja
  • Skuteczniejsza separacja
  • Dobra stabilność fizyczna i chemiczna
  • Wysoka pojemność robocza
  • Niższe spadki ciśnienia w porównaniu ze standardową żywicą
  • Mniejsze zużycie wody do płukania
  • Doskonała prędkość kinetyki wymiany
Proponujemy również klasę uziarnienia PuroPack, która zapewnia jeszcze lepszą charakterystykę spadków ciśnienia.

Purofine® Products by Application

demineralizacja - składnik anionitowy silnie zasadowy

● Lista produktów - Anionity silnie zasadowe żelowe